Mentaltestprotokoll

Tillgänglighet
Koeff: 15
Tillgänglig, öppen +3 45 p
Kamplust, jakt
Koeff: 8
Måttlig +2 16 p
Kamplust, social
Koeff: 6
Liten +1 6 p
Temperament
Koeff: 10
Mycket livlig +1 10 p
Skärpa
Koeff: 5
Liten, utan kvarstående aggresivitet +1 5 p
Försvarslust
Koeff: 5
Liten +1 5 p
Nervkonstitution
Koeff: 35
Nervösa tendenser +1 35 p
Hårdhet
Koeff: 8
Måttligt hård +3 24 p
Dådkraft
Koeff: 8
Måttlig +1 8 p
Skottfasthet Skottfast   Totalt: 154 p