Candy Station's Göte
2008-08-27

Patella och hjärtljudsundersökt UA
090901

E: BYCH, SUCH, FINCH Arnold (Arne)
U: Printsyp Domino (Eva)

 

Götes MH test

Götes utställningar

Anette Lindström har tagit fotot

Göte tillsammans med sin handler Ehlin
Reservplacering i Gruppfinalen på
Tingsryds inofficiella utställning september 2009