Torparinnans Tös Klary
2012-06-19

Patella och hjärtljudsundersökt UA
2013-07-09

E: Torparinnans Påg Dagobärt
U: Harriet de la Parure
 

Klarys MH

Klarys utställningar

Åsa Wallgren har tagit fotot

Klary på Böda 2013-09-07
Excellent, Junkk 1, CK, BTKL 1, Cert, BIR